Vanuit uw werk

Bij Pensioenfonds Caribisch Nederland bouwt u een aanvullend pensioen op. Dit pensioen ontvangt u bovenop het basisinkomen (AOV) van de overheid.

Ouderdomspensioen

Als medewerker in de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland bouwt u pensioen op bij het pensioenfonds van uw werkgever. We noemen dit ouderdomspensioen. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen levenslang. U leest hier meer over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Caribisch Nederland.

Pensioen na overlijden

Na uw overlijden ontvangen uw partner en/of uw kinderen pensioen. Uw partner ontvangt levenslang nabestaandenpensioen. Uw kinderen ontvangen tot hun 21ste wezenpensioen. U leest hier meer over het pensioen na uw overlijden.

Pensioen bij ziekte

In geval van invaliditeit is binnen het pensioenfonds geregeld dat u onder voorwaarden recht hebt op een invaliditeitspensioen. U leest hier meer over het pensioen bij invaliditeit.