Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder uitkeren van pensioen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vier leden. Twee bestuursleden worden voor benoeming voorgedragen door de werkgeversvertegenwoordiging. Twee bestuursleden worden voorgedragen door de vakorganisaties van werknemers. Het bestuur benoemt de leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen bij het einde van die periode meteen worden herbenoemd.

Het bestuur bestaat uit:
 

  Naam Functie
H.W.T. Linkels (Harald)
Werkgevers
Voorzitter
V.F. Marcha (Valdemar)
Gezamenlijke vakorganisaties
Plaatsvervangend
voorzitter
R.J. Hooker (Roy)
Werkgevers
Plaatsvervangend Secretaris
G. Bergsma (Gerard)
Gezamenlijke vakorganisaties
Secretaris