Uw pensioenfonds

U bouwt pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Het fonds verzorgt de pensioenregeling van medewerkers van de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland. In dit onderdeel leest u meer over uw pensioenfonds.

Verantwoord beleggen

We vinden het belangrijk verantwoord met uw pensioenpremies om te gaan. Wij staan voor een goed en betaalbaar pensioen en zijn van mening dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren hiervan voor huidige en toekomstige generaties. Daarom besteden wij waar nodig en mogelijk aandacht aan ecologische-, sociale- en governance onderwerpen.

Onze vermogensbeheerder voert namens ons fonds dialogen met ondernemingen over deze onderwerpen en maakt waar mogelijk gebruik van het stemrecht dat wij hebben. Ook worden bepaalde beleggingen, zoals controversiële wapens en clustermunitie bij voorbaat uitgesloten. Wij worden periodiek door onze vermogensbeheerder over deze activiteiten geïnformeerd door middel van de Corporate Governance-rapportages.

Rapportage Verantwoord Beleggen: 2015