Missie

Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering.

Het pensioenfonds heeft ten doel om, als bedrijfstakpensioenfonds ten behoeve van de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland, de pensioenovereenkomst van de aangesloten lichamen uit te voeren op basis van het uitvoeringsreglement van het pensioenfonds.