Uw pensioen

U bouwt nu pensioen op bij Pensioenfonds Caribisch Nederland of u hebt dat in het verleden gedaan. Hier leest u meer over hoe deze pensioenregeling eruit ziet. Als deelnemer aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Caribisch Nederland heeft u recht op:

  • inkomen voor later: dit is uw ouderdomspensioen en gaat in op de AOV-gerechtigde leeftijd.
  • inkomen voor uw nabestaanden voor wanneer u overlijdt: nabestaanden- en wezenpensioen.
  • inkomen bij arbeidsongeschiktheid: het invaliditeitspensioen

Inkomen voor later

Van de overheid: AOV
Als u bent geboren vóór 1 januari 1953 dan ontvangt u vanaf uw 60e AOV van de overheid. Voor mensen geboren op 1 januari 1953 of later gaat de AOV-leeftijd omhoog. In 2021 zal de AOV-leeftijd 65 jaar zijn. Het pensioen van uw pensioenfonds ontvangt u bovenop de AOV. Kijk voor meer informatie op www.rijksdienstcn.com.

Van uw pensioenfonds: ouderdomspensioen
Als u bent geboren vóór 1 januari 1953 dan ontvangt u vanaf uw 60e een uitkering van het pensioenfonds. Voor mensen geboren op 1 januari 1953 of later gaat de pensioenleeftijd omhoog. Meer over de pensioenleeftijd leest u bij pensioen van de overheid. Vanaf uw pensionering ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Deze pensioenuitkering ontvangt u levenslang.

Pensioen voor nabestaanden

Van de overheid: AWW
Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW). Uw partner moet deze uitkeringen aanvragen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. Deze instantie regelt de AWW namens de overheid. Kijk voor meer informatie bij www.rijksdienstcn.com.

Van uw pensioenfonds: nabestaandenpensioen
Tegelijk met de opbouw van uw ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaanden- en wezenpensioen op voor uw nabestaanden. De uitkering van het nabestaanden- en wezenpensioen is gekoppeld aan het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken als u tot aan de pensioendatum was blijven deelnemen aan de pensioenregeling. Meer hierover leest u bij nabestaanden- en wezenpensioen.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Van de overheid: ziektegelduitkering
Als u door ziekte arbeidsongeschikt raakt, hebt u maximaal twee jaar recht op ziekengeld na de derde dag van de ziekmelding. De Rijksdienst Caribisch Nederland voert de wet Ziekteverzekering BES uit.

Van het pensioenfonds: invaliditeitspensioen
In geval van invaliditeit is binnen het pensioenfonds geregeld dat u onder voorwaarden recht hebt op een invaliditeitspensioen.