Kerncijfers

Het pensioenreglement kent een aantal kerncijfers. Deze stelt het bestuur ieder jaar vast. Voorbeelden hiervan zijn: de toeslagen op de pensioenuitkeringen, de opgebouwde pensioenaanspraken en de franchise. De premie is een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris na aftrek van de franchise. De franchise is het deel van het salaris, waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat de werknemer (later) een AOV-uitkering krijgt. Over de franchise hoeft ook geen premie te worden betaald.
 

2020
Franchise $ 15.360
Premie werkgever 23,7% van de pensioengrondslag
Premie werknemer 11,8% van de pensioengrondslag
Totaal 35,5%

Wat is de pensioengrondslag?