U bouwt pensioen op

Uw pensioen is afgeleid van uw gemiddelde inkomen tijdens uw deelname aan de regeling. Dit wordt ook wel een middelloonsysteem genoemd. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland informeert u regelmatig over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Als u op dit moment pensioen opbouwt, dan ontvangt u een keer per jaar een pensioenoverzicht. In dat pensioenoverzicht ziet u wat u hebt opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum.

Hoe bouwt u pensioen op?

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Dat pensioen is gebaseerd op uw inkomen van dat jaar. Alle stukjes pensioen samen vormen uw uiteindelijke pensioen. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Elke maand dat u in dienst bent bij uw werkgever, bouwt u een stukje pensioen op over de in die maand voor u geldende pensioengrondslag. Uw maandelijkse pensioenopbouw is een twaalfde deel van 1,75% van de pensioengrondslag.

Wat is de pensioengrondslag?

De pensioengrondslag is gelijk aan het verschil tussen het voltijd pensioengevend salaris en de voltijd franchise. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met de deeltijdfactor van die maand. De franchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Dit komt omdat u vanaf de AOV-gerechtigde leeftijd recht hebt op een AOV-uitkering.

Bouwt u ook pensioen op voor uw nabestaanden?

Wanneer u overlijdt, dan ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen. Als u kinderen hebt, kunnen zij een wezenpensioen krijgen. Meer hierover leest u bij nabestaanden- en wezenpensioen.

Wordt mijn pensioen verhoogd?

Uw opgebouwde pensioen wordt jaarlijks verhoogd. Hierdoor stijgt uw pensioen mee met maximaal de prijsontwikkeling. Het fonds moet hiervoor wel genoeg geld in kas hebben. U leest hier meer over de verhoging van uw pensioen.