U ontvangt pensioen

Ontvangt u al pensioen van Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland, dan vindt u op deze pagina praktische informatie over uw pensioen, bijvoorbeeld over de betaaldatum van uw pensioen en wat u moet doen als u naar het buitenland verhuist.

Betaaldata

Vanaf het moment dat u recht hebt op pensioen, ontvangt u uw pensioen steeds aan het einde van iedere maand. Vakantiegeld ontvangt u niet apart, dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen. Iedere maand ontvangt u een specificatie van uw pensioenuitkering.

Einddatum uitkering

Het ouderdomspensioen wordt levenslang uitbetaald. Het stopt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Het pensioenfonds vraagt ieder jaar om een bewijs dat u nog leeft. Wij sturen u hiervoor het formulier 'Bewijs van in leven zijn'. Dit formulier laat u invullen door de lokale burgerlijke stand of een plaatselijke notaris. Dit formulier moet u ons jaarlijks toesturen. Doet u dit niet, dan stopt de betaling van uw pensioen.

Jaaropgave

Als u met pensioen bent, ontvangt u een jaarlijkse opgave van het pensioenfonds. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen en wat er is ingehouden aan belasting en premie zorgverzekering. De jaaropgave kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.

Verhuizen

Verhuizingen geeft u schriftelijk door aan het pensioenfonds. U kunt uw pensioen ook in het buitenland ontvangen. Afhankelijk van het land waarin u woont, betaalt u wel of niet in Caribisch Nederland belasting. Met een aantal landen heeft Nederland of Caribisch Nederland afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat u in die landen belasting betaalt in plaats van in (Caribisch) Nederland. Verhuist u naar een van die landen? Dan moet u contact opnemen met het pensioenfonds om uw situatie te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (telefoonnummer: +599 717 8333).

Afkoop pensioen

Is de waarde van uw opgebouwd ouderdomspensioen lager dan $ 123.32 per maand (2013) op de dag dat u met pensioen gaat? Dan ontvangt u uw hele pensioen als een bedrag ineens.